ΗΛΙΚΙΑΚΑ GROUP 2023-24

Κ-17

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2007 

Κ-16

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2008

Κ-15

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2009.

Κ-14

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2010.

Κ-13

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2011

Κ-12

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2012.

Κ-11

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2013. 

Κ-10

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2014

Κ-9

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το έτος 2015.

Κ-8

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2016– 2017. 

ΜΠΑΜΠΙΝΙ

Συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2018-2019