ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΥΕΛΛΑ

Πρόεδρος                                      

ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                            

Γεν. Γραμματέας

ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ειδ. Γραμματέας

ΤΖΕΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ταμίας

ΤΣΑΓΚΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ